Корзина
1 отзыв
Контакты
На сайте не действует Программа защиты покупателя Prom.ua . Продавец не прошел верификацию. Будьте бдительны, делая покупки. Рекомендуем проверять информацию и оплачивать товары после получения.
«Городская Экологическая Служба - 24»
+380 показать номер
+380 показать номер
УкраинаКиевШевченко Тараса бульвар 62

Українці освоять європейські практики переробки відходів 22 вересня 2016 ПРЕС - РЕЛІЗ

Українці освоять європейські практики переробки відходів 22 вересня 2016 ПРЕС - РЕЛІЗ

22 вересня 2016 р. розпочав діяльність 3-річний проект Євросоюзу, який покращить ефективність управління відходами в Україні та допоможе зменшити їхній вплив на довкілля.

22 вересня 2016 р. розпочав діяльність 3 - річний проект Євросоюзу, який покращить ефективність управління відходами в Україні та допоможе зменшити їхній вплив на довкілля. Проект ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» втілює Міжнародна благодійна організація «Екологія - Право - Людина» у партнерстві з громадською організацією «Еко логічні ініціативи» ( Україна). Система поводження з відходами в Україні потребує реформування. Відповідно до статистики Міністерства регіонально го розвитку України , 94,4% твердих побут ових відходів в Україні захороню ється, тоді як у європейських країнах цей відсоток наближається до нуля завдяки належній політиці поводження з відходами, яка передбачає їх переробку та повторне використання. Йоганнес Баур , к ерівник відділу програм допомоги "Енергетика, транспорт та навколишнє середовище", зазначив: «Існують альтернативи захороненню. Відходи насправді можуть використовуватися в якості ресурсу; переробка відходів не лише корисна для здоров'я люд ей і довкілля , а також сприяє економічному зростанню. Ми підтримуємо цей проект, тому що він буде супроводжувати зміни в українському суспільстві, які зроблять переробку відходів можливою в Україні». Відходи є важливим джерелом енергії, сировини та забезп ечують додаткові робочі місця, проте сьогодні Україна майже не використовує цей потенціал. Новий проект сприятиме освоєнню європейського підходу щодо поводження з відходами через: семінари та тренінги для громадянського суспільства, органів місцевого сам оврядування та органів влади у сфері екології; аналіз обласних програм поводження з відходами; аналіз відповідного європейського та українського законодавства; оцінку об’ємів ртутьвмісних відходів в Україні; проведення міжнародної конференції з питань пово дження із ртутьвмісними відходами; розробку пропозицій змін до законодавства у сфері поводження з відходами; видання посібників для органів місцевого самоврядування; інформаційно - просвітницьку кампанію. Для покращення системи управління відходами, проект також сприятиме ратифікації Україною міжнародної Мінаматської конвенції про ртуть, що є надзвичайно важливо для захисту здоров’я людей і довкілля від забруднення ртуттю. «Наразі Мінприроди спільно з європейськими експертами розробляє Національну стратег ію поводження з відходами. Вона стане підґрунтям для регіональних програм поводження з відходами та вирішення екологічних проблем. Ми сподіваємося на допомогу та підтримку громадськості», – сказав заступник міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Микола Кузьо . Народний депутат Остап Єднак заявив, що до кінця 2016 року потрібно розробити та затвердити стратегію, програму та закон про відходи, згідно стандартів ЄС. Олена Кравченко , виконавчий директор МБО «Екологія - Пр аво - Людина» підсумувала, що проект стане однією з рушійних сил законодавчих та практичних змін у сфері поводження з відходами в Україні. Додаткова інформація: Проект ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» із бюджетом 493 086 євро сприятиме демократичним реформам та посиленню спроможності громадянського суспільства брати участь у прийнятті рішень щодо поводження з відходами. Проект слугуватиме співпраці між українськими органами влади у сфері екології, європейс ькими інституціями та експертами, які будуть ділитися своїм досвідом у сфері поводження з відходами. Проект фінансується Європейським Союзом Проект впроваджується Представництво ЄС в Україні Міжнародною благодійною організацією Адреса : Київ, 01033 «Екологія - Право - Людина» Вул. Володимирська, 101 Тел.: +38 044 39 08 010 Європейський Союз складається з 2 8 держав - членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільност і і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами - сусідами ЄС, їх народами, та з народами з - поза їх меж.
facebook twitter

Городская Экологическая Служба - 24

Другие статьи